NHÂN HẠT BÍ XANH

Category: ,
sản phẩm nhân hạt bí xanh với nhiều giá trị dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe của con người
NHÂN HẠT BÍ XANH | HẠT BÍ XANH TÁCH VỎ Nhân hạt bí xanh (tiếng Anh gọi là: pumpkin seed kernels hoặc squash seed kernels) hay còn gọi là “hạt bí xanh tách vỏ” là phần lõi (nhân) của hạt bí sau khi đã bóc tách lớp vỏ bọc...
Read More: NHÂN HẠT BÍ XANH